<< February 2018 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28


NOTERAT

Ökar fortfarande. Den förväntade minskningen av antalet aborter blev en ökning. Särskilt bland tonåringar. [Respekt]

Kulturministern i gott sällskap. Sammanlagt 124 riksdagsledamöter har inte betalat tv-licens. [Resumé]

Det öppna samhällets spelregler. En handfull extremister och skurkregimer kan inte få ha veto över yttrandefrihetens gränser, skriver Claes Arvidsson. [SvD]

Ohly reagerar på kritiken. Med en obscen gest mot kvinnan som framförde den. [Ekonominyheterna.se]

En författares undran. "Vad mera krävs av mig? Att jag börjar gå i laboratorierock och klirrar med provrör i fickan?" [Roland PM]

Påvens föreläsning i Regensburg. "Att inte handla enligt förnuftet är något som strider mot Guds väsen." [KatObs]

Anden och akademin. Peter Halldorf sneglar tillbaka på fornkyrkan och konstaterar att kyrkofäderna kunde mäta sig med dåtidens stora tänkare. [Världen Idag]

Sverige behöver friskolorna. En skola där barnen möter respekt för de grundläggande värderingar som präglar den egna familjebakgrunden bidrar till trygghet och minskar känslan av utanförskap. [Signum]

Stamceller. Nej, det där med etiskt framsteg stämde inte. Samtliga embryon förstördes. [SvD]

Fyra argument. För att bevara äktenskapet. Samt 52.000 namnunderskrifter. [Vatikanradion]

Målvakt polisanmäld. Han gjorde korstecken under fotbollsmatch. [Dagen]

Geting arg som bi. Reportern kontaktade s-kansliet för att ifrågasätta ackrediteringen av Världen idag. [Världen Idag]

HomO på krigsstigen. Myndigheten försöker hindra minoriteten att uttrycka sin åsikt. [Ehrenberg]

Maestro Domenico Bartolucci. "Ropa på mig när showen är över!" Åter till den gregorianska sången och till polyfonin. [KatObs]

Gür om friskolorna. Misstänkliggörandet bygger på gamla traditioner. [SvD]

Musiken är en gåva. Roland Poirier Martinsson intervjuar sin sångfröken. [Kristianstadsbladet]BOKTIPS

LÄNKAR

Acton Institute
Arts & Letters
Arvo Pärt
AsiaNews
Barometern
Broderskap
Captus
Caritas
Catholic News Agency
Catholic World News
Centrum för rättvisa
CERC
Civitas
Corren
Crisis
Dagen
Ehrenberg
EPPC
EUobserver
First Things
Forskning.se
Godspy
Heliga stolen
HIREPL
Humanitas
Ignatius Insight
Johan Hakelius
JunkScience
KatObs
Katolska Kyrkan
Katolska Kyrkans Katekes
Katolskt Magasin
Kirk Center
Kulturnät Sverige
Kulturrevolution.se
Liberty Library
Marie Söderqvist
Mark Shea
Merit Wager
Patric Rylander
Peggy Noonan
Peter Halldorf
Peter J Olsson
PJ Just Nu
Respekt
Roland PM
Signum
Smålandsposten
Spectator
Spridda skurar
SvD
TLS
USCCB Movie Reviews
Vatikanradion
Världen Idag
Word From Rome
Zenit


rss feed 
2006-11-09
BC flyttar!
Den dåliga nyheten är att driftsstörningarna hos Blogdrive är så många och långa att jag inte kan fortsätta publicera Bonum commune här. Den goda nyheten är att jag flyttar hit. Lite enklare, men förhoppningsvis också lite tillgängligare, både för producenten och konsumenterna ...


Posted at 08:08 by Per Ericson
 

 
2006-11-03
Val i USA
Nu inleds slutspurten inför det amerikanska kongressvalet. Många gör bedömningen att demokraterna kommer att vinna terräng, främst på grund av Irakfrågan.

En intressant aspekt är att de katolska väljarna brukar stå för omkring en tredjedel av rösterna i kongressvalen. Det är knappast förvånande, med tanke på den centrala ställning som abortfrågan har i amerikansk politik. Det här också till saken att amerikanska katoliker nås av rikliga mängder information inför valen. Inte bara från katolskt präglade organisationer och opinionsbildare av de mest skiftande slag, utan också direkt från företrädare för kyrkan.

Den amerikanska biskopskonferensen uppmanar katoliker att göra sin medborgerliga plikt och rösta. Biskopskonferensen informerar också om vilken vägledning den katolska socialläran ger.

Ett par läsvärda kommentarer från katolska debattörer inför valet:

 • George Weigel: An electoral battle of the booklets?
 • Peggy Noonan: We Need His Kind

 • Posted at 15:49 by Per Ericson
   

   
  2006-10-30
  VM i katolsk teologi
  ... pågår som bäst. I finalen möts Joseph Ratzinger och Hans Urs von Balthasar.

  Den som vill hjälpa till att rösta fram vinnaren kan enligt uppgift göra detta fram till och med fredag 3/11.


  Posted at 22:34 by Per Ericson
   

   
  2006-10-27
  Stimulantia för yrvakna
  Plötsligt ansluter en jesuit vid frukostbordet. Man slår upp UNT och möter ett bekant ansikte i fyrfärg. Ulf Jonsson, Signums chefredaktör, inledde idag tidningens nya serie om religion.

  "Det är inte osannolikt att religiös tro kommer att spela en mera framträdande roll i samhället framöver än vad vi hittills varit vana vid", skriver han. Mycket tyder på att det är så. Och då kommer Ulf Jonssons fem teser om religionens plats i samhället väl till pass.

  Läs artikeln. Skicka gärna länken till någon yrvaken politiker i din närhet. Det är uppenbart att många beslutsfattare har svårt att hantera religionens återkomst.


  Posted at 09:20 by Per Ericson
   

   
  2006-10-26
  Vid diktatorns kista
  Castro är döende, eller möjligen redan död. Nu verkar det som att saken bekräftas, indirekt, från officiellt kubanskt håll. Myndigheterna har tydligen börjat informera internationella medier om vad som gäller vid en statsbegravning. Det skriver Otto J. Reich i National Review.

  Reich noterar också att man från kubanskt håll föreställer sig att Castros begravning kommer att bli något i stil med Johannes Paulus II:s.

  Jo, nog lär det bli en stor ceremoni. Det kommer kommunistpartiet att se till. Men låt oss slippa höra hyllningsord från de demokratiska staternas politiska ledare vid diktatorns kista.

  ... och låt oss hoppas på en bättre framtid för det kubanska folket efter tyrannens frånfälle.


  Posted at 22:30 by Per Ericson
   

   
  2006-10-24
  Kultur eller politik?
  Så har då regeringen utrustats med en ny kulturminister. Den stora frågan är förstås hur en borgerlig kulturpolitik ser ut.

  Det finns en bok som jag gärna rekommenderar i ämnet: Notes Towards the Definition of Culture av T.S. Eliot.

  Eliot var övertygad om att kultur inte kan skapas genom politiska beslut. Kultur är något som växer fram, organiskt och underifrån, när (och endast när) förutsättningarna är de rätta.

  Betyder det att kulturpolitikens uppgift är att skapa de rätta förutsättningarna? Eliot ansåg att också detta är en omöjlighet.

  Vad återstår då? Kanske detta:

  Att avstå från att göra skada, genom styrande ingrepp och "satsningar". Det kan tyckas vara en föga inspirerande uppgift, men frågan är om inte detta är den mest ambitiösa kulturpolitik som man kan tänka sig.


  Posted at 14:15 by Per Ericson
   

   
  2006-10-23
  Dawkins i farten igen
  Jo, nog tyckte jag att Richard Dawkins var en ganska intressant filur när jag först råkade på honom. Men med åren har han blivit allt mer manisk i sina utfall mot religionen. Han tycks på fullt allvar tro att man kan bevisa att Gud inte finns om man skriver tillräckligt aggressiva böcker om hur fantastisk evolutionen är.

  The Tablet recenserar hans senaste opus. Jag borde förmodligen läsa boken, men frågan är om det är mödan värt. Dawkins framstår allt mer som en kuf, närmast besatt av ambitionen att konstruera en sorts anti-teologi med naturvetenskapliga anspråk.


  Posted at 11:32 by Per Ericson
   

   
  2006-10-22
  Det som inte tillhör kejsaren
  Debatten om skatter, etik och civil olydnad har pågått ett tag på Brännpunkt. Idag fick Stefan Swärd svar av Johan Norberg.

  Swärd är en person som jag ofta läser med både nöje och behållning. Men i denna debatt är det Norberg som, med sin gedigna förankring i den liberala naturrättstraditionen, intar den rimligare hållningen. Att inte betala skatt kan vara klandervärt, till och med kriminellt, men det bör ändå inte jämställas med stöld. Som Norberg noterar:
  "Swärd kallar svartjobb 'stöld'. Men enligt min ordbok är stöld att ta andras pengar, inte att behålla sina egna. Om det är någon som stjäl är det den stat som tar mer än 60 procent av våra inkomster."
  Just så. Lönen är arbetets frukt, och den tillhör arbetaren (och dennes familj). Staten beskattar oss med hänvisning till det gemensamma bästa, men det är våra pengar som den tar, inte sina egna. Det är fullt legitimt att ifrågasätta huruvida en viss skattenivå (samt skatternas användning) verkligen står i överensstämmelse med det gemensamma bästa. Man kan till och med tänka sig situationer där undanhållande av skatt blir en moralisk plikt för de medborgare som lyssnar till samvetet.

  I varje mänsklig gemenskap finns det givetvis behov av auktoritet, myndighet och regler. Därför är det nödvändigt och rätt att vi som medborgare hyser en grundläggande respekt för de strukturer som verkligen behövs för att slå vakt om det gemensamma bästa. Men därmed inte sagt att vi bör förhålla oss okritiska till de konkreta yttringar som myndighetsutövningen tar sig i givna situationer.

  "Ge kejsaren det som tillhör kejsaren." I detta ställningstagande finns en viktig rättsprincip, nämligen att vi alla kan göra anspråk på det som tillkommer oss. Men detta är startpunkten för diskussionen, inte dess avslutande. Frågan som därefter måste besvaras är nämligen:

  Exakt vad är det som rätteligen tillhör kejsaren?

  Historien känner många exempel på kejsare med orättfärdiga anspråk.

  Norberg citerar påpasligt Frédéric Bastiat, liberal ekonom (och katolik): "Det säkraste sättet att få respekt för lagen är att göra lagen respektabel."

  Ja. Vi bör följa lagen. Och lagen bör foga sig efter det som är rätt.


  Posted at 16:26 by Per Ericson
   

   
  2006-10-17
  Till minne av Anna Politkovskaja
  Alla framföranden av Arvo Pärts verk under 2006 och 2007 tillägnas minnet av den mördade journalisten Anna Politkovskaja.

  "Anna Politkovskaja skänkte hela sin begåvning och energi samt till sist även sitt liv för att människorna skulle få reda på, och bli medvetna om, vilka hemska brott som begås i Ryssland", säger kompositören.


  Posted at 18:36 by Per Ericson
   

   
  2006-10-12
  Pamuk tar priset
  Några tankar om årets litteraturpris:

  1. Orhan Pamuk är läsbar och läsvärd. Det är ett plus att priset går till en författare som inte bara är av intresse för litteraturvetare.

  2. När priset gick till Harold Pinter tolkades det allmänt som en politisk gest. Så blir det nästan oundvikligen även i år. Det är en olycklig utveckling om priset börjar uppfattas som något som tilldelas den som "ligger i tiden".

  3. Om man nu måste välja pristagare på delvis politiska grunder var det i alla fall bra att de aderton (eller hur många de nu egentligen är) valde att stötta det fria ordet i Turkiet. (Orhan Pamuk åtalades för uttalanden om mördandet av armenier och kurder, som de styrande inte vill höra talas om.)

  4. Det var inte fel att Pamuk fick priset. Men det hade varit mera rätt att ge det till Tomas Tranströmer eller Mario Vargas Llosa.


  Posted at 13:18 by Per Ericson
   

  Next Page